กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

เกือบ 200 ปีที่เราก่อร่างสร้างกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ที่ขยายสาขาไปกว่า 50 ประเทศ และด้วยพนักงานกว่า 70,000 คน เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านมาตรฐาน และเป็นผู้นำตลาดยุโรปในธุรกิจประกันภัยภาคค้าปลีก โดยเริ่มพัฒนาจากฐานกลุ่มลูกค้าปลีกปัจจุบันของเรากว่า 61 ล้านราย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราทำการจัดระเบียบองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหลักของเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การบริหารสินทรัพย์ของเราเป็นระบบมากขึ้น ลดความซับซ้อน และช่วยให้ระบบการบริหารจัดการโปร่งใสมากขึ้น การจัดระเบียบครั้งนี้คือการก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น ด้วยแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลยุทธ์เชิงการค้าที่สดใหม่ และแข็งแกร่งมากขึ้นในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ บริษัทของเรายังตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของบริษัทที่พึงมีต่อสังคม ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นสิ่งที่พึงกระทำตามหลักของวิชาชีพผู้รับประกันภัย แต่เพราะเราใส่ใจและห่วงใยในชุมชนที่แวดล้อมเรา