เจนเนอราลี่กับจุดยืนในระดับนานาชาติ

แต่แรกเริ่ม ความเป็นนานาชาติของเจนเนอราลี่ คือหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้เราแตกต่าง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อันหลากหลายของประเทศที่เราเข้าไปประกอบธุรกิจนั้น มีความสมดุลระหว่างสัดส่วนของประเทศที่ตลาดเติบโตเต็มที่ เช่น อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส ตลาดที่มีการคาดการการเติบโตสูง เช่น ยุโรปตะวันออก และตลาดเกิดใหม่ในแถบเอเชีย และลาตินอเมริกา

กล่าวได้ว่า เราคือผู้นำของธุรกิจประกันภัยในอิตาลี เรามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเยอรมนี และในฝรั่งเศส เรามีส่วนแบ่งตลาดประกันชีวิตเป็นอันดับเจ็ด (ร้อยละ 4.8 ของตลาด) และอันดับหกด้านประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 5.2)

ธุรกิจของเรากระจายอยู่ และเป็นที่รู้จักทั้งในยุโรปส่วนกลางและยุโรปตะวันออก ซึ่งนับเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 จากเบี้ยประกันกลุ่ม และร้อยละ 9 จากผลประกอบการรวม เราเป็นผู้นำตลาดในสาธารณรัฐเช็ก และหนึ่งในผู้นำธุรกิจภาคประกันภัยในประเทศฮังการี และประเทศสโลวาเกีย

บริษัทของเรายังมีสาขาในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่เรากำลังมุ่งพัฒนาธุรกิจและสร้างความเติบโต