ข้อมูลสำคัญทางการเงินจากกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

12 Mar 2015 00:00

ผลประกอบการของเจนเนอราลี่ในปี 2557 เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีของการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของบริษัท