ประกาศเรื่อง การให้บริการของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)


จากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย ได้จัดเตรียมแผนรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลในการหยุดการแพร่ระบาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนี้

  • เพื่อป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พนักงานทุกคนปฎิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  • ในส่วนของแผนกที่ต้องบริการลูกค้า เช่น แผนกรับประกัน แผนกสินไหม แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ หรือแผนกบริการลูกค้า ยังคงปฏิบัติงานและให้บริการตามปกติ แต่เนื่องจากมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบถึงความรวดเร็วในการให้บริการ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

  • ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ยประกัน หรือขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง LINE : Generali Thailand หรือ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Generali 365

  • สำหรับการให้บริการด้านกรมธรรม์อื่นๆ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 02-612-9888 หรือ ติดต่อตัวแทนประกันของท่านได้ตามปกติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี เจนเนอราลี่ ประเทศไทย ขอยืนยันว่า เราพร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าทุกท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตามเป้าหมายของเรา เพื่อประกันทุกความรักของคุณ


ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ลูกค้า “เจนเนอราลี่” ได้สิทธิ์คุ้มครองไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพิ่มเติมฟรี!! วันนี้ถึง 30 เมษายน 2563 

คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับกรมธรรม์ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

 Coronavirus (COVID-19) Coverage announcement of Generali Group Employee Benefit Policy

 การส่งเอกสารสินไหมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของ Covid-19


ติดต่อสอบถามข้อมูล 

โทร:               02-612-9888 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก