ประกันอุบัติเหตุ

1-PA-Gen-Exclusive-Plus

ประกันภัยอุบัติเหตุ 30 บาท ดูแลทุกอุบัติเหตุ

ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นาน 30 วัน มีชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม