ประกันสุขภาพ

Book_Health_CCL

Gen Cancer Super Protection

ประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็ง
รวม 2 ความคุ้มครองในหนึ่งเดียว
รับเงินก้อนรักษามะเร็งสูงสุด 4 ล้าน

อ่านเพิ่มเติม
1-Gen Health Lump Sum

ประกันมะเร็ง Gen Cancer

เจอ จ่าย จบ ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินล้านไว้รักษา

อ่านเพิ่มเติม
1-Gen Health Lump Sum

Gen Health Lump Sum

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

อ่านเพิ่มเติม