ประกันชีวิต

Book_Life_CCL

Gen Cancer Super Protection

ประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็ง
รวม 2 ความคุ้มครองในหนึ่งเดียว
รับเงินก้อนรักษามะเร็งสูงสุด 4 ล้าน

อ่านเพิ่มเติม
gen-pro-life-8

Gen Pro Life 8

ประกันชีวิตตลอดชีพ
จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี
มอบมรดกเงินก้อนให้คนที่คุณรัก

อ่านเพิ่มเติม
1-Gen Aom Sub 6

Gen Aom Sub 6

ออมสั้นเพื่อเก็บเงิน
และได้ลดหย่อนภาษี

อ่านเพิ่มเติม
2-Gen Max 7

Gen Max 7

มีโรคประจำตัวหรือเป็นโรคร้ายก็สมัครได้
เพื่อรับความคุ้มครอง
จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน

อ่านเพิ่มเติม
3-Gen Smart 7

Gen Smart 7

อนาคตทางการเงินสร้างได้
กับการบริหารการเงินให้กับตนเอง

อ่านเพิ่มเติม
4-Gen Life Plus 10

Gen Life Plus 10

มองหาความคุ้มครองยาว
มีเงินคืนตลอด 20 ปี
และลดหย่อนภาษีได้

อ่านเพิ่มเติม
5-Gen Life 10

Gen Life 10

ความมั่นคงในอนาคตของครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม
6-GenCash 4

GenCash 4 (แผนเงินออมสุขสันต์)

ชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 4 ปี แต่คุ้มครองต่อเนื่องยาวถึง 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม
7-GenProCash 6

GenProCash 6 (แผนเงินออมระยะสั้นสุดคุ้ม)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี

อ่านเพิ่มเติม
8-GenBumNan 8

GenBumNan 8 (แผนชีวิตดี มีเงินออมมั่นคง)

ออมเงินสั้นๆ เพียง 8 ปี
แต่คุ้มครองและรับเงินบำนาญจนถึงอายุ 88 ปี

อ่านเพิ่มเติม
9-GenBumNan 10

GenBumNan 10 (แผนชีวิตดี มีสุขหลังเกษียณ)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี
ได้รับเงินบำนาญจนถึงอายุ 85 ปี

อ่านเพิ่มเติม
10-GenProCash 10 Plus

GenProCash 10 Plus (แผนสะสมทรัพย์ทวีคูณ)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี

อ่านเพิ่มเติม
11-GenProCash 15

GenProCash 15 (แผนชีวิตปลอดภัย เงินออมยั่งยืน)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม
12-GenProLife 20

GenProLife 20 (แผนเงินออมมั่งคั่ง)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 85 ปี

อ่านเพิ่มเติม
13-GenSave 20 Plus

GenSave 20 Plus (แผนออมทรัพย์สุดคุ้ม)

ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิต 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม
14-GenProSmart 20

GenProSmart 20 (แผนฉลาดออม สำหรับคนฉลาดคิด)

ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี

อ่านเพิ่มเติม
15-GenProLife 25

GenProLife 25 (แผนชีวิตมั่นคง)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 25 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี

อ่านเพิ่มเติม