คณะผู้บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตและประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพคนแรกจัดงานการประชุม “Direct Marketing TeleMarketing Centre of Excellence”

เมื่อวันที่ 4-6 พฤษจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม “Direct Marketing TeleMarketing Centre of Excellence”

อ่านเพิ่มเติม

เจนเนอราลี่ลงนามสัญญา​พันธมิตร​กับธนาคาร​เกียรตินาคิน ​ร่วมทำธุรกิจ​แบงค์แอสชัวแรนส์​ 15 ปี

วันที่​ 19 ธันวาคม 2557 บมจ.เจนเนอราลี่​ประกัน​ชีวิต ​(ไทยแลนด์) ร่วมลงนามกับ​ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อ​ดำเนินการ​ธุรกิจ​แบงค์แอสชัวแรนส์​ร่วมกันเป็นระยะ​เวลา​ 15 ปี​

อ่านเพิ่มเติม