ประกันรถยนต์

สินไหมทดแทนประกันวินาศภัย

แผนกสินไหมทดแทน-รถยนต์

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ลูกค้าสามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ 02-021-1661 หรือ ติดต่อ
บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) โดยตรงที่ เบอร์ 02-6853828 (ในวัน-เวลาทำการ) ตาม
ฝ่ายต่างๆ ดังนี้

แผนกสินไหมทดแทน – รถยนต์ ติดต่อ

 • นายวิรัตน์ ธรรมสา       โทร. 02-6853828  ต่อ 829
 • นายสุริยัน จันทรศร     โทร. 02-6853828  ต่อ 801

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการเมื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน

 1. ชื่อผู้แจ้งเหตุ
 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. ชื่อผู้เอาประกัน
 4. สถานที่เกิดเหตุ
 5. ลักษณะการเกิดเหตุ เบื้องต้น
 6. เบอร์กรมธรรม์ (หากมี)
 7. วันและเวลาที่เกิดเหตุ
 8. ค่าเสียหายโดยประมาณ(หากมี)
 9. ชื่อผู้เสียหาย
 10. ทะเบียนรถ และยี่ห้อ รุ่น ของรถเอาประกัน (กรณีประกันภัยรถยนต์)

วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

1. โทรศัพท์แจ้งมายังบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.02-206-5466 แล้วแจ้งข้อมูลดังนี้

 • แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ และเบอร์ติดต่อของผู้เอาประกัน
 • แจ้งยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน และสีรถของท่าน
 • แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ และเบอร์ติดต่อ
 • แจ้งสถานที่เกิดเหตุ และสาเหตุการเกิดเหตุโดยย่อ
 • กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

2. กรณีเป็นฝ่ายถูก

 • จดยี่ห้อทะเบียนรถ และชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของคู่กรณี
 • โทรแจ้งบริษัท ที่หมายเลข 02-206-5466 ทันที
 • ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (ถ้าคู่กรณียินยอม)
 • จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ ( ถ้ามี )
 • กรณีที่ท่านทำประกันภัยประเภทที่ 3 บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมให้คำแนะนำแก่ท่าน

3. กรณีเป็นฝ่ายผิด

 • แจ้งบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุในทันที
 • ให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุ หลังจากยอมรับผิดแล้ว
 • ในกรณีที่มีธุระเร่งด่วน หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถให้ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของท่านพร้อมทั้ง หมายเลขกรมธรรม์ให้แก่คู่กรณี
 • หลังจากนั้นให้ติดต่อแจ้งเหตุมายังบริษัทฯ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

4. กรณีที่ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุนั้นทันที
 • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ
 • แจ้งบริษัทฯ หรือบริษัทฯตรวจสอบอุบัติเหตุทันที

5. กรณีที่คู่กรณีชนแล้วหลบหนี

 • หากทราบหมายเลขทะเบียน
 • ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการติดตามคู่กรณี และคัดสำเนาบันทึก ประจำวันติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

6. กรณีรถหาย

 • โทรแจ้งเหตุที่ 191 หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ หรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ หมายเลข 1192 และ 1599 หรือติดต่อผ่าน web site : www.rodhai.com รวมทั้ง
 • แจ้งบริษัทฯ ให้ทราบทันที ที่หมายเลข 02-206-5466 หรือติดต่อ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยตรงเบอร์ 02-6853828 (ในวัน-เวลาทำการ) ฝ่ายสินไหมรถยนต์ดังนี้ นายทนงศักดิ์ เกรงรัมย์ โทร. 02-6853828 ต่อ 893 นายสุริยัน จันทรศร โทร. 02-6853828 ต่อ 801
 • สำหรับเอกสารประกอบส่งสำเนาบันทึกประจำวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

7. การซ่อมรถประกัน

 • บริษัทฯ จะซ่อมรถยนต์ของท่านโดยอู่มาตรฐานที่มีสัญญากับบริษัทฯ
 • ก่อนนำรถเข้าซ่อม ให้ท่านนำสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน
 • เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย ให้รีบแจ้ง Call Center ที่หมายเลข 02-206-5466 ทันที หรือติดต่อ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยตรง เบอร์ 02-6853828 (ในวัน-เวลาทำการ) ฝ่ายสินไหมรถยนต์ดังนี้นายทนงศักดิ์ เกรงรัมย์ โทร. 02-6853828 ต่อ 893
  นายสุริยัน จันทรศร โทร. 02-6853828 ต่อ 801
 • หลังจากรับรถจากอู่ซ่อมรถแล้ว หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่มีผลมาจากการซ่อม ให้รีบแจ้งบริษัทฯ ที่หมายเลข 02-206-5466 ทันที บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกรถ ลากรถ หรือการดูแลรถที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกิน 20% ของราคาซ่อมรถประกัน
 • หากท่านมีความประสงค์ที่จะซ่อมรถเอง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อจะได้เจรจาตกลงค่าซ่อมกับอู่ของท่าน จนได้ข้อยุติ จากนั้นบริษัทฯ จะจ่ายค่าซ่อมรถให้แก่ท่านตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้หลังจากรถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและกรณัรถสูญหาย กรอกเอกสาร แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมตามรายละเอียดดังนี้

8. เอกสารประกอบ

8.1 ค่าซ่อมรถประกันกรณีลูกค้าสำรองจ่าย

 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
 • ใบเสร็จรับเงินจากอู่ซ่อม
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
 • นำรถมาตรวจสภาพซ่อมเสร็จ หรือภาพถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อม

8.2 ค่าซ่อมรถประกันจ่ายอู่ในเครือ

 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • ใบรับรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนลูกค้าผู้รับรถ
 • ภาพถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อม

8.3 ค่าซ่อมรถประกันจ่ายศูนย์ซ่อมนอกเครือ

 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • ภาพถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อม
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้เอาประกันภัยเพื่อติดต่อ และพร้อมแจ้งความประสงค์ให่จ่ายในนามอู่

8.4 ค่าซ่อมรถคู่กรณีจ่ายคืนเจ้าของรถคู่กรณี

 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนา พ.ร.บ.
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

8.5 ค่าซ่อมรถคู่กรณีจ่ายคืนประกันภัยของรถคู่กรณี

 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • สำเนาใบเสร็จของอู่ / สำเนาใบเสร็จของร้านอะไหล่
 • สำเนาใบเสนอราคา / สำเนาใบสั่งอะไหล่
 • ใบอนุมัติจ่ายของประกันภัยคู่กรณี
 • ภาพถ่ายขั้นตอนการซ่อม

8.6 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินคู่กรณีจ่ายคืนเจ้าของทรัพย์สิน

 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

8.7 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินคู่กรณีจ่ายคืนร้านซ่อมในเครือ

 • ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
 • ใบตรวจรับงานซ่อมจากเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ
 • ภาพถ่ายการซ่อมทรัพย์สิน

8.8 ค่ายกลากจ่ายคืนลูกค้า

 • กรณีรถประกันเสียหายมาก ต้องทำการยกลากเข้าอู่ซ่อม ค่าใช้จ่ายในการยกลาก หากผู้ขับขี่ได้สำรองจ่ายไปก่อน สามารถเบิกคืนจากบริษัทฯได้ แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 20% ของค่าซ่อม สาเหตุที่ต้องกำหนดว่าไม่เกิน 20% เพื่อให้เกิดความชัดเจน กรณีมีการยกลากโดยไม่จำเป็น
 • ใบเสร็จค่ารถยก
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • สำเนาสมุดธนาคารหน้าแรก ( รับรองสำเนา) ที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

8.9 ค่ายกลากจ่ายคืนบริษัทรถยกในเครือ

 • ใบเสร็จค่ารถยก
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบสั่งงานรถยก

8.10 ค่ารักษาพยาบาลจ่ายคืนโรงพยาบาล

 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล พร้อมระบุส่วนลด
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบ บ.ต.4
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 • บันทึกประจำวัน (กรณีค่าเสียหายเบื้องต้น)
 • หนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาลของบริษัทเจนเนอราลี่ประกันภัย (กรณีค่าเสียหายส่วนเกิน)
 • ชุดมอบอำนาจที่ผู้บาดเจ็บมอบอำนาจให้โรงพยาบาล
 • ชุดมอบอำนาจของโรงพยาบาลที่มอบอำนาจให้กับผู้มาติดต่อ
 • หนังสือรับรองโรงพยาบาล ( กรณีโรงพยาบาลเอกชน )
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ( กรณีโรงพยาบาลเอกชน )
 • ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล ( กรณีโรงพยาบาลเอกชน )

8.11 ค่ารักษาพยาบาลจ่ายคืนประกันภัยคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก

 • ใบแจ้งหนี้ของประกันภัยคู่กรณี
 • ใบอนุมัติจ่ายค่ารักษาของประกันภัยคู่กรณี
 • ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล
 • ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบ บ.ต.4
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 • บันทึกประจำวันที่ผลคดีลูกค้าเจนเนอราลี่ประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท

8.12 ค่ารักษาพยาบาลจ่ายคืนลูกค้า

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน หรือ สำเนาบัตรประชาชนผู้ขับขี่รถประกันที่สำรองจ่าย
 • สำเนาสมุดธนาคารหน้าแรก (รับรองสำเนา) ที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

8.13 ค่าสินไหมอนามัยจ่ายคืนลูกค้า กรณีสำรองจ่ายให้คู่กรณีไปก่อน

 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน หรือ สำเนาบัตรประชาชนผู้ขับขี่รถประกันที่สำรองจ่าย
 • สำเนาสมุดธนาคารหน้าแรก ที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

8.14 ค่ารักษาพยาบาลและหรือค่าสินไหมอนามัยจ่ายคืนคู่กรณี

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ
 • ใบรับรองแพทย์
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • บันทึกตกลงค่าเสียหายของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงรายได้ (กรณีค่าสินไหมอนามัย)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาสมุดธนาคารหน้าแรก ที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

8.15 ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต

 • สัญญาประนีประนอมยอมความ ใบมรณะบัตร
 • ใบชันสูตรพลิกศพ / หนังสือรับรองการตาย
 • บันทึกประจำวัน
 • บันทึกตกลงค่าเสียหายของพนักงานสอบสวน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงรายได้ ก่อนเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก ที่มีสิทธิ์ขอรับค่าสินไหม
 • สำเนาสมุดธนาคารหน้าแรก ที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี

8.16 ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิงและรถสูญหาย

8.16.1 กรณีรถได้รับความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) การจ่ายสินไหมแยกเป็น 2 กรณีคือ

1. กรณีรถยนต์ที่ไม่ติดไฟแนนซ์ โดยผู้เอาประกันเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แยกเป็น 2 กรณี

กรณีบุคคลทั่วไป ไม่ติดไฟแนนซ์

 • คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์
 • แบบคำขอโอนและรับโอนรถยนต์ของกรมขนส่งทางบก พร้อมลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน
 • หนังสือมอบอำนาจ ใช้เพื่อโอนรถยนต์ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ใช้เพื่อจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ ใช้เพื่อในการแจ้งย้ายรถยนต์ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ
 • หนังสือยืนยันการโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 2 ชุด
 • กุญแจรถยนต์ทุกดอก (พร้อมรีโมทคอนโทล ถ้ามี)
 • คู่มือการใช้รถยนต์ ( Book Service ) ถ้ามี
 • กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ ( ฉบับจริง )
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ, บันทึกตกลงค่าเสียหาย, สัญญารับ
 • จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีเป็นนิติบุคคล ขอเอกสารเพิ่ม

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 • ใบเสร็จรับเงิน รับเงินค่าสินไหมฯ หมายเหตุ

กรณีหากผู้ถือกรรรมสิทธิ์เป็นบุคคลต่างชาติให้ขอเอกสารเพิ่มเติมคือ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย ( Passport ) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาหนังสือ Visa จำนวน 2 ชุด
 3. หนังสือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 4. หนังสือแสดงแหล่งที่อยู่พำนัก 2

2. กรณีติดไฟแนนซ์ : เอกสารขอเพิ่ม

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด หมายเหตุ รถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก และผู้เอาประกันภัยหรือผู้เช่าซื้อยังถือครองรถยนต์คันดังกล่าวไม่ครบ 5 ปี กรณีติดไฟแนนซ์ บริษัท ไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการทำเรื่องขอปลดล็อคในเงื่อนไขห้ามโอนรถยนต์ก่อน 5 ปี กับกรมขนส่งทางบกให้เรียบร้อยแล้วนำเอกสารมาให้ทางบริษัทฯก่อนจ่ายค่าสินไหมฯ กรณีไม่ติดไฟแนนซ์ เมื่อทางบริษัทฯจ่ายค่าสินไหมแล้ว ต้องส่งเอกสารขอปลดล็อคโครงการรถยนต์คันแรก ผ่านสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อทางสมาคมฯจะดำเนินการส่งต่อให้กรมสรรพสามิตแจ้งต่อกรมขนส่งทางบกให้ปลดล็อคให้ต่อไป โดยทางกรมสรรพสามิตจะดำเนินการเรียกเก็บเงินคืนผู้เช่าซื้อเอง

8.16.2 กรณีรถยนต์สูญหาย การจ่ายค่าสินไหมแยกเป็น 2 กรณีคือ

1. รถยนต์ไม่ติดไฟแนนซ์

 • สำเนาประจำวันแจ้งเหตุรถหาย ต้องมีเลขที่คดีอาญา
 • คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ( แจ้งหยุดใช้รถเนื่องจากรถยนต์สูญหาย )
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2 (รับรองสำเนาถูกต้อง )
 • แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก
 • หนังสือมอบอำนาจใช้เพื่อโอนรถยนต์
 • หนังสือมอบอำนาจใช้เพื่อจดทะเบียนรถยนต์
 • หนังสือมอบอำนาจใช้เพื่อในการแจ้งย้ายรถยนต์
 • หนังสือยืนยันการโอนการรมสิทธิ์
 • กุญแจรถยนต์ ทุกดอก
 • คู่มือการใข้รถยนต์ ( Book Service )
 • กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ ( ฉบับจริง )
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ, บันทึกตกลงค่าเสียหาย, สัญญารับ-จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย

นิติบุคคล : ขอเอกสารเพิ่ม

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 • ใบเสร็จรับเงิน รับเงินค่าสินไหมฯ

2.รถยนต์ที่ทำประกันภัยติดไฟแนนซ์

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง )
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง )
 • สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 • หนังสือสละกรรมสิทธิ์รถยนต์จากผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ รถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก และผู้เอาประกันภัยหรือผู้เข่าซื้อยังถือครองรถยนต์คันดังกล่าวไม่ครบ 5 ปี

กรณีติดไฟแนนซ์ บริษัท ไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการทำเรื่องขอปลดล็อคในเงื่อนไขห้ามโอนรถยนต์ก่อน 5 ปี กับกรมขนส่งทางบกให้เรียบร้อยแล้วนำเอกสารมาให้ทางบริษัทฯก่อนจ่ายค่าสินไหมฯโดยกรมสรรพสามิต จะดำเนินการและตั้งเรื่องรอและดำเนินการปลดล็อคให้กรณีที่บริษัทฯติดตามรถได้คืน

กรณีไม่ติดไฟแนนซ์ บริษัทฯต้องจ่ายคืนผู้เอาประกันภัย เมื่อทางบริษัทฯจ่ายค่าสินไหมแล้ว ต้องส่งเอกสารแจ้งข้อมูลรถหายผ่านสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อทางสมาคมฯจะดำเนินการส่งต่อให้กรมสรรพสามิตทราบ กรณีที่บริษัทฯพบรถและผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์รับรถคืน ให้ทางบริษัทฯแจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารและภาพถ่ายรถยนต์ไปยังกรมสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบและทางกรมสรรพสามิต แจ้งต่อกรมขนส่งทางบกให้ปลดล็อคให้ต่อไป


กรณีจ่ายค่าสินไหมบางส่วน ( Partial Loss )

การจ่ายค่าสินไหมบางส่วน หมายถึง เป็นการตกลงจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัย โดยพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นบางส่วน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความเสียหายไม่เข้าหลักเกณฑ์ Total Loss

 • 1.1 ค่าซ่อมมีมูลค่าเกือบถึง 70% และลูกค้าประสงค์จัดซ่อมมากกว่าคืนทุนประกัน บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายค่าซ่อมเป็นเงินสดไม่เกิน 70% ของมูลค่ารถขณะเกิดเหตุ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการเอง
 • 1.2 ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทฯพิจารณาสินไหมฯ Total Loss แต่ค่าซ่อมหรือความเสียหายไม่เข้าเงื่อนไขการ Total Loss จึงให้เจรจาจ่ายเงินบางส่วน แล้วโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับบริษัทฯ เช่น จ่าย 70%-90% ของทุน เป็นต้น โดยมีตัวแปร เช่น ราคาซ่อม, ราคาซาก มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย

2. ความเสียหายเข้าหลักเกณฑ์ Total Loss

รถยนต์ได้รับความเสียหายเข้าเงื่อนไขการจ่ายเต็มทุน( Total Loss ) แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์ที่จะรับ โดยขอให้บริษัทฯพิจารณาจัดซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีนี้บริษัทฯจะเจรจาจ่ายเป็นเงินบางส่วนซึ่งประมาณ 60-70% โดยนำเงินไปดำเนินการเอง ( บริษัทฯไม่เอาซาก )

หมายเหตุ :

 1. ทุกกรณีที่กล่าวถึง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองต่อ เช่น รถยนต์อาจจะจัดซ่อมไม่ดี แล้วนำกลับมา เคลมใหม่ เมื่อพิจารณาสินไหมแบบ Partial Loss แบบบริษัทฯไม่ได้ซาก ต้องเจรจาให้ยกเลิกกรมธรรม์ โดยไม่คืนเบี้ย ด้วย
 2.  เอกสารในการประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน เหมือนกรณีรถยนต์ Total Loss
 3. ความเสียหายเข้าหลักเกณฑ์ Total Loss แต่ทำทุนประกันภัยไว้ต่ำกว่า 80 % ของราคารถยนต์ในขณะเอาประกันภัย บริษัทฯต้องจ่ายค่าสินไหมเต็มทุนประกันภัย และไม่ได้กรรมสิทธิ์ในซากรถยนต์

ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ ( Payment Procedure) ของบริษัทฯ

ลำดับ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
1 จ่ายตาม พ.ร.บ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วน
2 จ่ายคืนผู้เอาประกันภัย / คู่กรณี ภายใน7-10 วันนับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วน
3 จ่ายคู่สัญญา ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

 

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์

ดาวน์โหลด