สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก Generali365 ผู้ถือกรมธรรม์รายบุคคลหรือคุ้มครองสินเชื่อของ เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์) ใช้เพียง 1,000 คะแนน แลกรับความคุ้มครองไวรัสโควิด-19* ฟรี!


รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่มกรณีคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการชดเชยรายได้ในกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 15 กพ. – 15 เม.ย. 2564
 • ระยะเวลาคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. หรือวันและเวลาที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. หรือ วันที่กรมธรรม์สิ้นสุด กรณีกรมธรรม์ของลูกค้าสิ้นผลบังคับก่อนวันที่ 15 เม.ย. 2564
 • ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ได้แก่ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์แบบประกันรายบุคคล หรือแบบประกันคุ้มครองสินเชื่อของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สูงสุดต่อท่านไม่เกิน 1 สิทธิ์ โดยกรมธรรม์ที่ถืออยู่ ยังคงสถานะมีผลบังคับอยู่ ณ วันลงทะเบียน (8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ลูกค้าจำนวน 10,000 ท่านที่ทำการแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Generali365 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์แบบประกันรายบุคคลหรือประกันคุ้มครองสินเชื่อที่ลูกค้าทำไว้กับเจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์) ดังนั้น กรมธรรม์ดังกล่าวจึงยังต้องมีสถานะมีผลบังคับอยู่ตลอดระยะเวลาความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
 • กรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือ กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองไม่เกินจำนวนเงินทุนประกันภัยเริ่มต้นของกรมธรรม์ฉบับที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนสูงสุด ณ วันที่เรียกร้องสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีการชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองสูงสุดวันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 วัน (การเริ่มต้นใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • กรมธรรม์แบบประกันรายบุคคล หรือแบบประกันคุ้มครองสินเชื่อที่ทำกับเจนเนอราลี่ของลูกค้า จะต้องมีสถานะมีผลบังคับอยู่ ณ วันเรียกร้องสิทธิ์ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เงื่อนไขการแลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน Generali365

 • บริษัทฯ ให้สิทธิกับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน Generali 365 ถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • การได้รับสิทธิความคุ้มครองนี้ไม่สามารถโอนเป็นชื่อผู้อื่นได้
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • คะแนนจะถูกหักออกจากแอปพลิเคชัน Generali 365 ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกตามลำดับการทำรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย 1-99 ปี
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วันก่อนขอทําประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) และคําแนะนําในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถสมัครกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคนเท่านั้น
  * การรับสิทธิ์ความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

รายละเอียดกรมธรรม์ฉบับเต็ม


ดูขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Generali365 คลิก


สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้
พิเศษไปอีกขั้นเมื่อคุณเป็นลูกค้าเจนเนอราลี่

หลากหลายร้านค้าชั้นนำให้คุณได้ “ชิม พัก ชิล” ตลอด 365 วัน เช่น ส่วนลดร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ สถาบันความงาม และอีกมากมาย เพื่อมอบความสุข ความสบายใจให้กับลูกค้าคนสำคัญตลอดอายุกรมธรรม์ โดยผู้ที่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ลูกค้าเจนเนอราลี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไป ก็สามารถลองใช้สิทธิพิเศษต่างๆ เหล่านี้ได้

การสะสมคะแนน Generali 365 คลิก


ติดต่อสอบถามข้อมูล
GENERALI CARE CENTER 

โทร:               1394 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก
Mobile Application: Generali 365 (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Andriod และ iOS) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชั่น 9 และ iOS 10.0 ขึ้นไปเท่านั้น