ลูกค้า “เจนเนอราลี่” ได้สิทธิ์คุ้มครองไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพิ่มเติมฟรี!! วันนี้ถึง 30 เมษายน 2563


รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่มกรณีคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการชดเชยรายได้ในกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ลูกค้าถือกรมธรรม์แบบประกันรายบุคคล รวมถึงแบบคุ้มครองสินเชื่อของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สูงสุดต่อท่านไม่เกิน 1 สิทธิ์ ยกเว้นลูกค้าแบบประกันกลุ่ม ประเภทสวัสดิการพนักงานและประกันภัยการเดินทาง โดยรับสิทธิ์ความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563

• กรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า หรือ กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองไม่เกินจำนวนเงินทุนประกันภัยเริ่มต้นของกรมธรรม์ฉบับที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนสูงสุด ณ วันที่เรียกร้องสิทธิ์ ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท

• กรณีการชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองสูงสุดวันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 วัน (การเริ่มต้นใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย)

• กรมธรรม์ของลูกค้าจะต้องมีสถานะมีผลบังคับอยู่ ณ วันเรียกร้องสิทธิ์ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


* การรับสิทธิ์ความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

รายละเอียดกรมธรรม์ฉบับเต็ม


ติดต่อสอบถามข้อมูล 

โทร:               02-612-9888 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก