คำอธิบายเพิ่มเติม

*มีทุนประกันตั้งแต่ 150,000 ถึง 500,000 บาท หากตรวจพบโรคมะเร็งยอดฮิตของผู้ชาย เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ รับเงินเพิ่มอีก 1 เท่าจากทุนประกัน
*รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท สูงสุดจำนวน 6 เดือน
*ค่าปลงศพ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย