ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยปี 2560

 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ต้องการหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 61 เป็นต้นไป


ช่องทางที่ท่านสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถขอเอกสารผ่านระบบอัตโนมัติได้ทันที ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์

  

 • สามารถขอรับผ่านไปรษณีย์ เพียงติดต่อที่หมายเลข 02-612-9888 กด 7 โดยทางบริษัทจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ภายในวันทำการ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์

ดาวน์โหลดผ่าน Generali 365 Facebook Messenger 

 1. กดลิ้ง http://bit.ly/JaneTax เพื่อเข้าสู่หน้า Generali 365 Facebook Messenger หรือพิมพ์ส่งข้อความมาทาง Facebook Inbox ด้วยคำว่า“ภาษี”
 2. ใส่ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ยืนยันตัวตน ด้วย วัน เดือน ปี เกิด ในรูปแบบ YYYY-MM- DD และชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม์เป็นภาษาไทย และกดยืนยันข้อมูล
 4. ระบบจะแสดงรายชื่อกรมธรรม์ที่สามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 5. ใส่อีเมลที่ต้องการให้บริษัทจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยในรูปแบบ PDF ไปให้ (เพื่อประสิทธิภาพในการรับ-ส่งอีเมล กรุณาใช้อีเมลส่วนตัวของท่าน แทนการใช้อีเมลบริษัท) จากนั้น กดปุ่มส่งข้อมูล
 6. หนังสือรับรองจะถูกส่งให้คุณในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้ทันที ไปยังที่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Generali 365 Facebook Messenger


ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Website 

 1. เข้าสู่ระบบ Generali 365 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ คลิก
 2. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Generali 365 (สำหรับผู้ที่เคยสมัคร Generali 365 มาก่อนหน้านี้ สามารถใช้ Username และ Password เข้าใช้ได้ทันที)
 3. ยืนยันข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ด้วย ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
 4. คลิกเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการดาวน์โหลดใบลดหย่อนภาษี
 5. คลิกปุ่ม “ขอใบลดหย่อนภาษี” เพื่อ Preview
 6. ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้ทันที

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Website


ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น Generali 365 

 1. สามารถดาวน์โหลดแอป Generali 365 คลิก หรือค้นหาคำว่า Generali 365 ที่หน้า App Store และ Play Store
 2. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Generali 365 ด้วย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ไปที่เมนู Service จากนั้น เลือกบริการประกันรายบุคคล
 4. คลิกเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการขอใบลดหย่อนภาษี แล้วกดที่ปุ่ม “ขอใบลดหย่อนภาษี”
 5. กรอกอีเมลที่คุณต้องการจัดส่ง จากนั้นกด Send
 6. หนังสือรับรองจะถูกส่งให้คุณในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้ทันที ไปยังที่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่าน Mobile Application

หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชัน 4.4.0 และ iOS 8.0 ขึ้นไปเท่านั้น


ทำไมเบี้ยประกันที่ชำระไปไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้ทั้งหมด

 • สามารถดูเงื่อนไขจากกรมสรรพากร ได้ที่นี่ คลิก เป็นไปตามเงื่อนไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร และตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้
 • สามารถดูเงื่อนไขได้จาก ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๒ ก วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่าน คลิก
 • กรณีชำระเงินค่าเบี้ยประกันเกินไว้ การชำระเบี้ยประกันภัย และการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีต้องเป็นไปตามจำนวนเบี้ยที่ระบุในกรมธรรม์ กรณีการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระเพื่อประกันชีวิต และสุขภาพ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

รายชื่อแบบประกันใดที่สามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันได้

ประกันชีวิต

 • 30,000 วัน
 • 33,000 วัน
 • LRTA KAB PACKAGE 1
 • LRTA KKB PACKAGE 1
 • LRTA KKB PACKAGE 2
 • LRTA KKB PACKAGE 3
 • LTA KKB OD2
 • LTA KKB P-LOAN
 • LTA NEW CARSHIELD PLAN C
 • MRTA KKB LONGTERM
 • MRTA TERM 5 YEARS
 • คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น 80/80 (ไม่มีเงินปันผล)
 • คุ้มครองเงินกู้ สำหรับคุ้มครองชีวิต อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10%
 • คุ้มครองเงินกู้ สำหรับทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอัตราดอกเบี้ยเงินก
 • คู่ครองทรัพย์ 20 ปี
 • คู่ครองทรัพย์ 24 ปี
 • คู่ครองทรัพย์พิเศษ 20 ปี
 • เจนแคช 10
 • เจนแคช 10 พลัส
 • เจนแคช 18
 • เจนแคช 21
 • เจนแคช 4
 • เจนแคช 5
 • เจนแคช 5 พลัส
 • เจนแคช 6
 • เจนแคช 7
 • เจนแคช 7 พลัส
 • เจนแคช 8
 • เจนแคช 80
 • เจนแคช 90
 • เจนจอยซ์แคช 20
 • เจนจอยซ์แคช 24
 • เจนจอยซ์เซฟ 16
 • เจนจอยซ์เซฟ 20
 • เจนจอยซ์เซฟ 24
 • เจนชายด์
 • เจนชายด์พลัส
 • เจนเซฟ 10
 • เจนเซฟ 19
 • เจนเซฟ 20
 • เจนเซฟ 20 พลัส
 • เจนเซฟ 60
 • เจนเทอม 10
 • เจนบำนาญ 10
 • เจนบำนาญ 5
 • เจนบำนาญ 8 (บำนาญแบบลดหย่อนได้ ชนิดไม่มีเงินปันผล)
 • เจนโปรแคช 10
 • เจนโปรแคช 10 พลัส
 • เจนโปรแคช 15
 • เจนโปรแคช 5
 • เจนโปรเซฟ10
 • เจนโปรไลฟ์ 20
 • เจนโปรไลฟ์ 25
 • เจนโปรไลฟ์ 5
 • เจนโปรสมาร์ท 20
 • เจนพีเอโบนัส
 • เจนแมกซ์ 10
 • เจนแมกซ์ 7
 • เจนไลฟ์ 10
 • เจนไลฟ์ 20
 • เจนไลฟ์ 20 พลัส
 • เจนไลฟ์ 5
 • เจนไลฟ์ 90
 • เจนไลฟ์พลัส 10
 • เจนเวลท์ 3
 • เจนเวลท์ 7
 • เจนสมาร์ท 10
 • เจนสมาร์ท 5
 • เจนสมาร์ท 7
 • เจนเอ็กซ์ตร้า 10
 • ทุนมหาวิทยาลัย
 • ทุนมหาวิทยาลัยพิเศษ
 • พรทวีทรัพย์ 18 ปี
 • พรทวีทรัพย์ 21 ปี
 • พันธกิจ
 • วัยยั่งยืน
 • วัยยั่งยืนพิเศษ
 • สะสมทรัพย์ 10/4
 • สะสมทรัพย์ 12/3
 • สะสมทรัพย์ 12/5
 • สะสมทรัพย์ 12/5 พลัส (มีเงินปันผล)
 • สะสมทรัพย์ 14/6 (ไม่มีเงินปันผล)
 • สะสมทรัพย์ 15/6
 • สะสมทรัพย์ 20 ปี
 • สะสมทรัพย์ 25/15
 • สะสมทรัพย์ 3/2
 • อินฟินิท เวลท์ 88/4
 • อินฟินิท เวลท์ 88/8
 • เอดีดีเอสพี

ประกันสุขภาพ

 • กรมธรรม์ประกันภัยเจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี
 • กรมธรรม์ประกันภัยเจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี (สำหรับการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์)
 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจนเนอราลี่
 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจนพีเอ
 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุผ่านทางโทรศัพท์
 • กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์

 


หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร:               02-612-9888 (จ-ศ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
อีเมล:             info@generali.co.th
Line ID:      @generali365 แอด Line

 

คู่มือการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านทาง Generali 365 Facebook Messenger

ดาวน์โหลด

คู่มือการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านทางเว็บไซต์

ดาวน์โหลด

คู่มือการดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชั่น Generali 365

ดาวน์โหลด