รับมือทางการเงินอย่างไรหากตกอยู่ในภาวะว่างงาน

Woman working at home

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายบริษัทมีการลดจำนวนพนักงานลงอย่างไม่มีทางเลือก

หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจำเป็นต้องจัดระเบียบทางการเงินให้พร้อมจนกว่าคุณจะได้งานใหม่ เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ของคุณไปจนถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

1. รู้และเข้าใจสิทธิต่าง ๆที่คุณมี

การปลดออกจากงาน หมายถึงการที่นายจ้างจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพส่วนบุคคล อายุ เพศ หรือความพิการหรือการตั้งครรภ์ เพราะการปลดให้พนักงานคนใดก็ตามออกจากงานด้วยเหตุผลเหล่านี้เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

เพราะฉะนั้น คุณจึงจำเป็นต้องเข้าใจสิทธิ์ต่าง ๆ ของคุณ ได้แก่ สิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชย การปรึกษาหารือกับนายจ้าง การมีทางเลือกในการย้ายไปทำงานอื่น การได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในการทำความเข้าใจสิทธิ ข้อกำหนด ตลอดกระบวนการปลดออกจากงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณทำงานในต่างประเทศ คุณควรลองพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น สำนักงานที่ปรึกษาของพลเมือง หรือที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลส่วนตัว

คุณยังสามารถลองค้นหากลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่สนับสนุนในด้านการปลดออกจากงาน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางอารมณ์อีกด้วย เช่น องค์กรด้านความเป็นอยู่ที่ดีแห่งสหราชอาณาจักร Working Minds ที่มีบริการสนับสนุนด้านการปลดออกจากงาน

3. จัดทำงบประมาณ

เมื่อคุณเข้าใจการจ่ายเงินชดเชยและการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว คุณต้องจัดทำงบประมาณที่ช่วยให้คุณมีเวลาเพียงพอในการหางานใหม่ มีแอปจัดทำงบประมาณฟรีมากมายที่สามารถช่วยคุณได้เช่น Mint หรือ Pocketguard

ในขณะที่คุณจัดทำงบประมาณ คุณควรดูค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่ามีวิธีใดบ้างที่คุณสามารถประหยัดได้ การเปลี่ยนผู้ให้บริการไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตลดค่าใช้จ่ายของคุณได้หรือไม่? มีวิธีง่าย ๆ ใดบ้างที่คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต? หรือคุณลองทำอาหารที่บ้านแทนการซื้ออาหารสำเร็จ

และพิจารณาการใช้เงินออมเโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกังวลว่าการหางานใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะ อย่างไรก็ตาม ควรวางแผนที่จะจ่ายเงินคืนกลับเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณเมื่อคุณหางานได้แล้วด้วย

Saving data...
Thank you for signing up!
An unknown error occurred. Plesase try again.
FacebookTwitterFacebook MessengerEmail