เคล็ดลับ! ออมเงินอย่างไรในช่วงอายุ 20 (2min read)

thumbnail-113dc17efb97bebaa37191354cab13a6.jpeg

การออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งกว่าการวางแผนหลังเกษียณ การมีเงินสำรองฉุกเฉินทำให้ชีวิตของเรามีอิสระ คล่องแคล่ว และมีทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มก่อตั้งบริษัท หรือการทำอาชีพอิสระ เงินสำรองฉุกเฉินช่วยให้เราตั้งตัวและสามารถดูแลตัวเองได้โดยปราศจากความกังวลใดๆ การเริ่มต้นเร็ว ทำให้มีนิสัยการออมและมีโอกาสน้อยมากที่เราจะไม่มีเงินสำรองในช่วงเวลาฉุกเฉิน นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ สำหรับการออมเงินอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

ฉันควรต้องออมเงินเท่าไหร่ดีนะ?

เคล็ดลับการออมเงินนั้นไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ถามตัวเองว่าเราเริ่มออมเงินเมื่อไหร่และเป้าหมายของเราคืออะไร แต่หัวใจสำคัญ คือ เราต้องรู้ว่าเราออมเงินเพื่ออะไร เพื่อให้เราสามารถแบ่งส่วนสำหรับการออมได้ มีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้การออมเงินเป็นเรื่องง่าย โดยช่วยให้เรารู้ความเคลื่อนไหวทางการเงิน และแบ่งค่าใช้จ่ายต่างๆออกเป็นหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าเสื้อผ้า แอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยให้เรารู้ถึงรายจ่ายที่เราใช้ไปมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชัน อาทิ  Money Lover, Money Manager และ Piggipo.

การรู้ถึงรายรับและรายจ่ายของเรา ช่วยให้เราสามารถจัดการกับงบประมาณในการออมของเราได้  สูตรการคำนวณ50/30/20 เป็นวิธีการเริ่มคำนวณที่ง่าย ที่เราสามารถทำได้ แม้ในขณะที่เงินเดือนของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ โดยรายรับครึ่งหนึ่งของเราควรใช้จ่ายไปกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ตัวอย่าง เช่น  ค่าเช่า และใบแจ้งหนี้ต่างๆ  30% สำหรับสิ่งที่เราต้องการ และ 20% สำหรับการออมเงิน หรือการจ่ายหนี้สิน  เครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องเงินออมของเรา คือ เครื่องคำนวณสำหรับการออมเงิน โดยมีให้เลือกมากมาย.

เคล็ดลับ ออมเงินอย่างไร

เมื่อเราตั้งงบประมาณไว้แล้วก็ถึงเวลาในการวางแผนว่าจะออมเงินอย่างไร และเชื่อหรือไม่ เราสามารถเสพติดการออมได้ หากเราเห็นเงินของเรานั้นออกดอกออกผล เริ่มต้นด้วยการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าน้ำ ค่าไฟ ว่าเรามีความสามารถในการจ่ายเงินในส่วนนี้  ขั้นตอนต่อไป คือการตั้งเป้าหมายของเรา ว่าเราต้องการออมเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือออมเงินเพื่อท่องเที่ยว การรู้ว่าเราออมเงินเพื่ออะไร คือแรงจูงใจที่แท้จริง การแบ่งสันปันส่วนเงินของเรา ช่วยให้การออมเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้  ดังนั้นเราควรจัดสรรเงินโดยเฉพาะสำหรับ การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การช้อปปิ้ง และการสังสรรค์

ขั้นตอนสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราจะเก็บเงินออมของเราไว้ที่ไหน บัญชีออมทรัพย์มีหลายประเภทและอัตราดอกเบี้ยมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆเช่น เราต้องการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือเราพอใจในการฝากไว้ในบัญชีฝากประจำ ศึกษาหาข้อมูลเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับเราที่สุด และมาเริ่มต้นออมเงินกัน และให้เทคโนโลยีช่วยในการออมเงินของเรา รู้ตัวอีกทีก็มีเงินออมแล้ว

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องนึกถึงเรื่องการลงทุนเพื่อสภาวะทางการเงินในอนาคตที่ยั่งยืนกับ Gen Smart 7

 

Saving data...
Thank you for signing up!
An unknown error occurred. Plesase try again.
FacebookTwitterFacebook MessengerEmail