จุดเด่นของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

ic044
จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
ic035-01
ประกันเหมาจ่ายที่ดูแลและคุ้มครองครบ ทั้งโรคทั่วไป โรคร้าย ผ่าตัด อุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้ง IPD และ OPD
ic047-01
ประกันสุขภาพที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมีค่าห้องสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน* กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

รายละเอียด

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเจนเนอราลี่ หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ต้องไปพบหมอ เข้าโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายอาจจะบานปลาย จะดีกว่าไหมถ้าเรามีประกันสุขภาพที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะ Gen Health Lump Sum นั้นมาพร้อมกับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง เป็นประกันเหมาจ่ายที่ครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคร้าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง

 • คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย โรคร้าย ผ่าตัด อุบัติเหตุ
 • มีความคุ้มครองสุขภาพให้เลือก ถึง 8 แผน ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับต่ออายุประกันภัยได้ถึงอายุ 69 ปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย** เพียงแสดงบัตรประกันสุขภาพผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* เพียงแต่ตอบคำถามสุขภาพ
 • เลือกผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปีและอายุ 66 – 70 ปี กรณีต่ออายุเท่านั้น
 • รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ 30 ครั้งต่อปี
 • ยื่นบัตร Care Card หรือ บัตรประชาชน ก็เข้ารับการรักษาได้ทันทีกับเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เช็คโรงพยาบาลในเครือได้ที่นี่ คลิก http://generali.co.th/policyservice/hospitalnetwork/aandh/
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 23 บาทต่อวัน และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท
 • บริการเสริมคุ้มครองไกลถึงต่างแดน (Worldwide Health Services) ดูแลทุกโรค ทั่วโลก 24 ชม. โดย Assist America Asia Limited ดูเพิ่มเติม คลิก https://campaign.generali.co.th/health-insurance/gen-health-lump-sum/health01/AAAL?SRC=CRP

เงื่อนไข

เงื่อนไขของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

 • อายุรับประกันภัย ได้แก่ 6 – 65 ปี และอายุ 66 – 70 ปี กรณีต่ออายุเท่านั้น
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด***
 • *แต่ท่านต้องแถลงข้อมูลสุขภาพ เนื่องจากข้อมูลสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • *** ค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 25,000 บาท (ทั้งนี้เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด คลิกดูประกาศจากกรมสรรพากร
 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการบริการพิเศษสำรองจ่าย

** เป็นเพียงบริการเสริมของบริษัทที่ทำไว้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นบางกรณี เช่น อาการเจ็บป่วยเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์ หรือโรคที่เป็นมาก่อนสมัครทำประกันภัย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เอาประกันภัยทำการสำรองจ่าย เช่น กรณีรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย หรือข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน

1. กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบแบ่งจ่ายรายงวด โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก การแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบราย 3 งวด 4 งวด หรือ 6 งวด เท่า ๆ กัน กรณีลูกค้าชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าขาดการชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่เลือก เงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 2 การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง

2. การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง

2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก

2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกตามข้อ 2.1 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับ

2.3 กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ย 30 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการชำระเบี้ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

2.4 หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดการชำระ ภายในระยะเวลารายงวดที่เลือก รวมระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว

3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องผลประโยชน์ (เฉพาะการสูญเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร) ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันภัยครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง

4. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์

4.1 กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ 2 กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลบังคับจนถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยความคุ้มครองได้เกิดขึ้นแล้วนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง และต่อเนื่องจนถึงเวลาที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ดังนั้นบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

4.2 การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกการสิ้นผลบังคับข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม