12-GenProLife 20

GenProLife 20 (แผนเงินออมมั่งคั่ง)

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 85 ปี

จุดเด่นของประกันชีวิต 20 ปี GenProLife 20

ic034-01
รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 21
ic038-01
รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี
ic036-01
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียด

genprolife20

 
 

GenProLife 20 ประกันชีวิต 20 ปี จ่าย 20 คุ้มครองถึงอายุ 85

วางแผนเงินออมระยะยาวด้วยประกันชีวิต 20 ปี GenProLife 20 จากเจนเนอราลี่ ประกันชีวิตแผนเงินออมมั่งคั่งที่มาพร้อมกับการชำระเบี้ยประกันชีวิตเพียง 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 85 ปี ได้รับเงินคืนตามกำหนด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหักลดหย่อนภาษี และได้รับความคุ้มครองยาวนาน อีกทั้งได้รับเงินคืนตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ GenProLife 20 ประกันชีวิต 20 ปี ยังมาพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาอีกด้วย และที่สำคัญที่สุด GenProLife 20 ประกันชีวิต 20 ปี ยังสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี, ราย 6 เดือน, หรือรายเดือนได้อีกด้วย หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วมาวางแผนอนาคตให้กับตัวเองและคนที่คุณรักได้อย่างง่ายๆ ด้วย GenProLife 20 ประกันชีวิต 20 ปี

 

กรณีเสียชีวิต

  • เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1 – 20 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 21 – 85 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีมีชีวิตอยู่

  • รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นเดือนที่ 1 ของปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 21

 

หมายเหตุ

  • เงินคืน ณ วันครบกำหนดสัญญา (Maturity Benefit) : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา (Total Benefit) : 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัยขณะทำสัญญา)

เงื่อนไข

  • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 10 – 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, และรายเดือน
  • อื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต 20 ปี GenProLife 20 ได้ที่ตัวแทนขายทั่วประเทศ
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้