กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ
(ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ
(ประกันภัย 10 บาท)
(ไมโครอินชัวรันส์)

สรุปข้อมูลประกัน

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)

1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 บาท
2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000 บาท

ข้อมูลผู้รับความคุ้มครอง

  • เลขประจำตัวประชาชน

  • ชื่อ-นามสกุล

  • เพศ

  • วันเกิด

  • อาชีพ

  • ผู้รับผลประโยชน์

    ทายาทโดยธรรม