“Agency’s GenDay” วันแห่งโอกาสกับหนึ่งวันสัมนาดีๆ กับเอเจนซี่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำโดยช่องทางการขายผ่านตัวแทน หรือ Agency จัดกิจกรรม GenDay หรือ “วันแห่งโอกาส” ขึ้น ณ เจนเนอราลี่ เซ็นเตอร์ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 17 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจในสายงานธุรกิจตัวแทน ได้มาร่วมฟังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต พร้อมทั้งนำเสนอแผนธุรกิจเฉพาะของเจนเนอราลี่ที่แตกต่างจากบริษัทประกันอื่นๆ และพร้อมจะนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว โดยในงานนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม