เจนเนอราลี่ปันน้ำใจสู่ชาวใต้

ชาวเจนเนอราลี่ร่วมใจปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ลงพื้นที่ส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยร่วมบริจาคถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค นำโดยคุณกรสยาม นนทรัตน์ รองประธานอาวุโส ช่องทางการขายผ่านตัวแทนและทีมฝ่ายขายจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในพื้นที่ประสบภัยและยังขาดแคลนความช่วยเหลือรวม 5 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชุมชนบ้านหนองทองคำ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

2. บ้านเสาธง ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

3. บ้านล่องลม ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

4. บ้านขี้นาก ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา

5. บ้านรามแก้ว ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ขอแสดงความห่วงใยและส่งมอบกำลังใจไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติไปโดยเร็ว