สารจาก Philippe Donnet – Group CEO, Generali

1 สิงหาคม 2561

เมื่อวานนี้ เราได้มีประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่มธุรกิจซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายนเป็นต้นไป นั่นคือโครงสร้างองค์กรที่จะสามารถทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายที่สำคัญในแผนกลยุทธ์ 3 ปีข้างหน้าที่จะถูกนำเสนอในเดือนพฤศจิกายนในวันนักลงทุน

การดำเนินการตามกลยุทธ์ใหม่ โดยยึดหลักการจัดการเงินทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน การขยายตัวที่ทำกำไรได้ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องอาศัยแผนงานที่มีการบูรณาการกันในระดับกลุ่มธุรกิจและการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทสายปฏิบัติการ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงกระชับโครงสร้างของสำนักงานใหญ่กลุ่มเจนเนอราลี่ ด้วยเป้าหมายให้สำนักงานใหญ่นั้นมุ่งเน้นไปที่ภารกิจการอำนวยการและควบคุมดูแลธุรกิจ  ปรับปรุงการบูรณาการระหว่างหน่วยธุรกิจ กลุ่มงานสนับสนุนของสำนักงานใหญ่ และสายธุรกิจระดับโลก

โดยทางกลุ่มได้มอบหมายให้ Frédéric de Courtois ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปซึ่งขึ้นตรงกับผม Frédéric นั้นมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการจัดการหน่วยธุรกิจที่สำคัญต่างๆ เช่นเดียวกันกับหน่วยปฏิบัติงานนานาชาติและสายธุรกิจระดับโลกมากว่า 2 ปี

ในบทบาทใหม่นี้ Frédéric จะดูแลในหลายพื้นที่ของ Group Head Officer ซึ่งรวมไปถึง Finance, Marketing, Strategy, Investor Relations, M & A, Bancassurance & Vitality, Life & Health, P&C, Claims and Reinsurance, Operations & Processes และ Data & Digital Innovation  โดยจะมุ่งเน้นทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นและสร้างการร่วมมือกันที่ดีขึ้นระหว่างสำนักงานใหญ่และหน่วยธุรกิจต่างๆ

ในส่วนของประธานกรรมการฝ่ายการเงิน Luigi Lubelli จะลาออกจากกลุ่มในสิ้นปีนี้เพื่อตามหาโอกาสใหม่ในหน้าที่การงาน ผมอยากจะขอบคุณ Luigi สำหรับผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งในนามของกลุ่มเจนเนอราลี่และการส่วนตัว

Cristiano Borean ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน คนปัจจุบันของ เจนเนอราลี่ ประเทศฝรั่งเศส จะย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการฝ่ายการเงินของกลุ่มเจนเนอราลี่และจะเข้าร่วมคณะกรรมการจัดการของกลุ่มในฐานะสมาชิกใหม่ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งกับการแต่งตั้ง Cristiano เข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงการหล่อเลี้ยงและให้คุณค่ากับผู้มีความสามารถภายในองค์กรของเรา

Jaime Anchùstegui ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการการปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารในระดับนานาชาติ รับผิดชอบการประสานงานและมุ่งพัฒนาธุรกิจของเราในเอเชีย อเมริกา ยุโรปใต้ สเปน สวิสเซอร์แลนด์ เกิร์นซีย์ และเบลเยี่ยม

สำหรับกลุ่มสายธุรกิจระดับโลกนั้น ได้ถูกจัดสรรโครงสร้างใหม่ในลักษณะที่ทำให้เอื้อให้เกิดการบูรณาการและการร่วมมือกันที่ดีขึ้นในกลุ่มหน่วยธุรกิจ โดยทางGlobal Corporate & Commercial, Generali Employee Benefits และGenerali Global Health จะอยู่ภายใต้การดูแลของ Marco Sesana (ผู้จัดการระดับประเทศประจำอิตาลี) และกลุ่ม Europ Assistance ภายใต้การดูแลของ Jean-Laurent Granier (ประธานกรรมการบริหาร ของ เจนเนอราลี่ ประเทศฝรั่งเศส)

อย่างที่ทุกท่านได้เห็น ทางเราได้เชิญชวนเพื่อนร่วมงานของผมและผู้บริหารหลายๆท่านในองค์กรของเราให้ก้าวขึ้นมารับความท้าทายที่มากกว่าเดิมเพื่อร่วมกันสร้างเจนเนอราลี่ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ผมเชื่อว่าโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของเจนเนอราลี่ ภายใต้กลยุทธ์ปี 2019 – 2021 ซึ่งต้องการโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย มีความมุ่งเน้นของสำนักงานใหญ่ที่มากขึ้น และปรับปรุงการประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ หน่วยธุรกิจ และสายธุรกิจระดับโลก

ผมมั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนจากทุกท่าน เราจะสามารถช่วยกันทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ประสบผลสำเร็จได้

ผมขอให้ทุกท่านมีวันหยุดฤดูร้อนที่ผ่อนคลายและมีความสุข เพื่อที่เราทุกคนจะได้พร้อมสำหรับเดือนกันยายนเพื่อบรรลุเป้าหมายของปีนี้และเตรียมการสำหรับก้าวต่อไปใบบทใหม่ของประวัติศาสตร์ของเรา

 

ด้วยความเคารพ

Philippe Donnet

Group CEO, Generali