เจนเนอราลี่ ชักธงรบ

          เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ชูแคมเปญสุดยอดโบนัส MDRT 3 ปี 3 ล้านลุยต่อ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมาก หวังผลงานเติบโตมากกว่า 40% จากปีที่ผ่านมา สวนกระแสเศรษฐกิจในยุคดอกเบี้ยขาลง พร้อมเร่งสปีดรีครูททีมผู้นำที่มีศักยภาพเสริมทัพ ควบคู่กับการมุ่งเน้นสร้างโมเดลตัวแทน Full-Time (FP – Financial Planner) พร้อมแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า เพื่อตอกย้ำในการเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต (Life Time Partner)

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ของช่องทางเอเจนซี่ และทิศทางการเติบโตในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ การเสริมทัพกลุ่มผู้บริหารตัวแทนระดับ  Group Manager (GM) และ Sales Manager (SM)  ที่มีศักยภาพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ รวมไปถึงการรีครูทและพัฒนากลุ่มตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ (FP – Financial Planner) มาเสริมทีม โดยในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 300 คน และมีเป้าหมายเติบโตเพิ่มเป็น 650 คนในปีนี้ ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังตัดสินใจในการขยายแคมเปญ “MDRT BONUS’ 3ปี รับโบนัส 3 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลักจากแคมเปญประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญเพื่อเป้าหมายการเติบโตในปี 2563 นี้ โดยตั้งเป้ามีรายได้เติบโตอย่างน้อย 40% จากปีก่อน

“ในปีที่ผ่านมา ภายใต้โปรเจค “เดอะ ไลอ้อน รอร์ (The Lion’s ROAR)” เจนเนอราลี่เอเจนซี่ได้พัฒนาและสร้างตัวแทน FP ที่มีคุณภาพ ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีระบบแบบแผน ส่งผลให้คุณภาพของตัวแทน FP สูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯได้ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น ขนาดของกรมธรรม์ (Case size) จำนวนกรมธรรม์ต่อตัวแทน (No. of case per agent) รวมไปถึงจำนวน Active ของตัวแทน FP (Active Ratio)ที่มากกว่า 60% ในแต่ละเดือน

อีกทั้งแคมเปญ MDRT 3ปี รับโบนัส 3 ล้านบาทที่มีกระแสการตอบรับที่ดี นับเป็นปีที่เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพและสร้างฐานของตัวแทน FP ที่มีคุณภาพ ทำให้ล่าสุดบริษัทฯ มีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) เติบโตจากปีจากปี 2561 ถึง 600% ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างตัวแทนให้ติดวุฒิ TNQA (Thailand National Quality Awards) ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของธุรกิจได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และสะท้อนภาพในการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างชัดเจน”

สำหรับต้นปีที่ผ่าน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนได้จัดสัมมนาประชุมผู้บริหารทั่วประเทศภายใต้สโลแกน “Year of Lion Spirit” จิตวิญญาณแห่งผู้ชนะ เพื่อรับฟังทิศทางนโยบายและกลยุทธ์หลักสำหรับปี 2563 เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนาย กรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ได้ประกาศกลยุทธ์หลักสำคัญ 3 ข้อ

(1) Active คนเดิม: สนับสนุนตัวแทนเก่าให้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง

(2) เสริมแม่ไก่: การเสริมทัพผู้บริหารที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน

(3) คิดใหญ่ FP: การเติบโตและพัฒนาตัวแทน Full Time อย่างยั่งยืน

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้มีการคาดการณ์การเติบโตภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตที่ชะลอตัวลง เนื่องจากหลากหลายปัจจัยจากปีที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และขณะเดียวกันยังมีปัจจัยภายนอกจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวน  แต่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการตื่นตัว เกี่ยวกับการเตรียมแผนรองรับความพร้อมสู่วัยเกษียณ การวางแผนด้านสุขภาพเนื่องจากปัจจุบันมีโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว ยังถือเป็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการวางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพมากขึ้น รวมถึงปัจจัยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ เช่น การอนุมัติโครงการสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังคงค้าง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตโดยหน่วยงานกำกับ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยด้านบวกที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2563  ขยายตัวได้” นายกรสยามกล่าว