เจนเนอราลี่ จัดกิจกรรม เพื่อลดความต่างในสังคม

           นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล “บี โบลด์ ฟอร์ อินคลูชัน” (Be Bold For Inclusion) พร้อมกับเจนเนอราลี่ทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ เพื่อตอกย้ำนโยบายของเจนเนอราลี่ทั่วโลกในด้านการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (Diversity & Inclusion) ในทุกด้าน นำไปสู่การการทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กรได้อย่างมีความสุขและพร้อมสร้างความเท่าเทียมอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเร็ว ๆ นี้