เจนเนอราลี่ กรุ๊ป คว้ารางวัล

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติยศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัย 2563 จำนวน 2 สาขา ในงาน EFMA – Accenture Innovation in Insurance Awards 2020 ตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า พร้อมเสริมศักยภาพพนักงานเพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมประกันภัยโลก  

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่  ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ไทยแลนด์ และ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับสากล มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม สร้างประสบการณ์การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ยังได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ซึ่งเจนเนอราลี่กรุ๊ปยึดมั่นและถือว่า “บุคลากร” คือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร

ล่าสุดเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับโลก ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัย 2563  จำนวน 2 สาขา จากทั้งหมด  7 สาขา ในงาน    ซึ่งจัดโดย EFMA -Accenture Innovation in Insurance Awards องค์กรด้านการประเมินและรับรู้โครงการนวัตกรรมด้านการประกันภัยทั่วโลก โดยได้รับรางวัลในสาขา ‘Workforce Transformation’ จากการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลก ‘We LEARN’ และสาขา Customer Experience (Digital Hub) ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์สำหรับลูกค้าและตัวแทนรวมถึงลูกค้าเป้าหมายในอนาคต

แพลตฟอร์ม ‘We LEARN’  เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่นำนวัตกรรมการเรียนรู้จากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อตอกย้ำกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะใหม่ ๆ ทั้งในด้านธุรกิจ ดิจิทัล และพฤติกรรมที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้ต่าง ๆ จากกลุ่มเจนเนอราลี่ ซึ่งจะสามารถให้พนักงานของเจนเนอราลี่จากทั่วโลก เข้าไปเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเอง เพื่อเติบโตในยุคดิจิตัลผ่านแพลตฟอร์มได้ในทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา

     “สำหรับรางวัล EFMA-Accenture  ถือเป็นรางวัลระดับโลกด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการประกันภัย ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกที่ให้ความสำคัญถึงความคิดริเริ่ม การพัฒนาความสามารถเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยในปีนี้มีผู้สนใจเกือบ 360 รายจาก 240 สถาบันใน 45 ประเทศ เข้าประกวด

            “แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเจนเนอราลี่ทั่วโลก รวมถึงเจนเนอราลี่ไทยแลนด์  ได้ยึดหลักการที่สอดคล้องกัน คือ การมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือดิจิทัลในการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า และพนักงานเพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน  สำหรับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เราได้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพนักงานรวมถึงตัวแทนมาโดยตลอด อาทิ การคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน Generali 365 ระบบการบริหารจัดการและช่องทางการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ การค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย หรือการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งเราได้รับรางวัล Best Practice award 2020 สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และ International Finance award 2019 สาขา “Best Customer Service Loyalty Program 2019” ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย เมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยในฐานะหน่วยงานที่นำนวัตกรรมดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและช่วยสร้างความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์อีกด้วย”  นายบัณฑิต  กล่าว