เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ บุกภาคอีสาน เปิดสาขาขอนแก่น อย่างเป็นทางการ

เมื่อเร็วๆ นี้ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ได้เปิดสำนักงานครบวงจร “เจนเซ็นเตอร์” (Gen Center) จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลสำนักงานตัวแทนภาคอีสานที่มีอยู่ 15สำนักงานตัวแทนและพร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าและการเพิ่มขึ้นของจำนวนตัวแทนในโซนจังหวัดภาคอีสาน นับเป็นสำนักงานสาขาในภูมิภาคแห่งที่ 2 ต่อจากสาขาหาดใหญ่

 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และบมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) นำคณะผู้บริหารระดับสูงอาทิ มร.แซมดาชิ สุมิท กรรมการผู้จัดการ เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางธุรกิจรายย่อยและนายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ร่วมเปิดสำนักงานสาขาขอนแก่นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายปานเทพ สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต:  รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ต.ท.ศิริชัย กุลวิทิต:  สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์:  ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค3 ให้เกียรติร่วมงานพร้อมด้วยทีมตัวแทนเจนเนอราลี่โซนภาคอีสานที่เข้าร่วมในงานคับคั่งเมื่อเร็วๆนี้

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) (ลำดับที่ 4 จากขวา) เป็นประธานเปิดร่วมด้วยนายปานเทพ สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) มร.แซมดาชิ สุมิท กรรมการผู้จัดการ เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางธุรกิจรายย่อย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และนายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (ลำดับที่ 1 จากซ้าย)