เจนเนอราลี่ ผนึก ศรีสวัสดิ์

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และนางสาวธิดา  แก้วบุตตา กรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ 2014 ผู้ให้บริการสินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทุกประเภท และเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อรุกตลาดประกันสู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าสินเชื่อ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม “สวัสดิ์คุ้มค่า” สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 50 สตางค์ ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 400,000 บาท และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม “สวัสดิ์คุ้มครอง” ซึ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มลูกค้าที่มีสินเชื่อ โดยคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี100% ของจำนวนวงเงินกู้ และกรณีสูญเสียอวัยวะและสูญเสียสายตา รับความคุ้มครองสูงสุด 100% ของจำนวนวงเงินกู้ โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าเพื่อแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และช่วยลดความกังวลหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยนำเสนอผ่านช่องทางที่มีศักยภาพของศรีสวัสดิ์กว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์  กล่าวว่า “การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของเจนเนอราลี่ในการเพิ่มช่องทางการขายและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เจนเนอราลี่เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางการขายให้กับเจนเนอราลี่ได้เป็นอย่างดี โดยการตกลงเป็นพันธมิตรครั้งนี้นอกจากผลิตภัณฑ์  “สวัสดิ์คุ้มค่า” และ “สวัสดิ์คุ้มครอง”แล้ว เจนเนอราลี่ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆร่วมกับศรีสวัสดิ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าศรีสวัสดิ์ยังสามารถรับสิทธิประโยชน์มากมายผ่านเครื่องมือดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชัน Generali 365 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าในด้านต่างๆ  ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอีกด้วย”