บทความพิเศษจากคุณ Isabelle Conner, Group Chief Marketing Officer ส่งถึงชาวเจนเนอราลี่ทุกท่าน เพราะคุณคือส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์เจนเนอราลี่

โดยมีทั้งข่าวที่น่ายินดีและความสำคัญที่อยากให้พวกเราร่วมใจกันช่วยขับเคลื่อนเจนเนอราลี่ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เพราะพนักงานทุกคนคือบุคคลสำคัญที่จะทำให้เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จ ร่วมกันเป็นกระบอกเสียงและติดปีกให้กับแบรนด์เจนเนอราลี่ของเราให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า