ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ทั่วโลกในปี 2017

ตลอดปี 2017 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ทั่วโลกได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมายกว่า 100 รางวัล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของแผนยุทธศาตร์การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง และการันตีถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของเราอยู่เบื้องหลังและคอยผลักดันให้ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้น