เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง พร้อมถวายคำสัญญา เราจะขอตามรอยพ่อ…

นายบัณทิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประจำประเทศไทย (Country Manager )  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO )  บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)  จำกัด (มหาชน)  นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ” ร่วมปลูกดอกดาวเรืองและถวายคำสัญญาในการน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้เพื่อดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

“พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายมาอย่างหนักเพื่อพวกเราคนไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมให้กับเราเสมอมา พระองค์ดูแลองค์กรของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่มากนั่นคือ ประเทศชาติและประชาชน ถึงแม้วันนี้ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้ว แต่คำสอนของท่านจะอยู่กับเราไปตลอด สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ง่ายๆ เพื่อถวายและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณคือการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด รักและสามัคคีกัน เป็นคนดี รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด องค์กรของเราก็จะก้าวหน้า ประเทศของเราก็ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ สมกับหยาดเหงื่อของพ่อที่สร้างมาไว้ให้กับพวกเรา ต้นไม้ของพ่อที่พวกเราจะนำไปดูแลนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะเตือนพวกเราว่า เราจะทำตามรอยพ่อ”