“เจนเวลท์” (GENWEALTH) เสริมศักยภาพการขายประกันยูนิตลิงค์

เจนเนอราลี่ผุดนวัตกรรมใหม่ “เจนเวลท์”(GENWEALTH) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเสริมศักยภาพฝ่ายขายในการช่วยลูกค้าวางแผนทำประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ ชูจุดเด่นด้านข้อมูลการลงทุนและวิเคราะห์พอร์ตลงทุนในเชิงลึก เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนด้านความคุ้มครองและความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ  คาดดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ให้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนมากขึ้น

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันที่มีความโดดเด่นด้านประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในตลาด และฐานลูกค้าหลักที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน  ทำให้เจนเนอราลี่ต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับฝ่ายขายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการรักษาฐานลูกค้า ผ่านแพลตฟอร์ม “เจน เวลท์” (GENWEALTH) ซึ่งนับว่า เจนเนอราลี่ เป็นบริษัทประกันเจ้าแรกในตลาดที่พัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการนำข้อมูลการลงทุน และการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในเชิงลึกมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์

GENWEALTH มีจุดเด่นในเรื่องการจัดการและรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปของกองทุน นโยบายการลงทุนของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของแต่ละกองทุน รวมไปถึงบทวิเคราะห์ด้านการลงทุนที่นำมารวมไว้ในที่เดียวทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในทุกมิติ และช่วยแนะนำลูกค้าวางแผนด้านการลงทุนได้อย่างมืออาชีพ อาทิ สามารถตรวจสอบมูลค่ากองทุนของแต่ละกรมธรรม์ได้แบบรายวันตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบมูลค่ากองทุนได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่ามูลค่ากองทุนของกรมธรรม์จะสามารถดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว การแสดงผลดำเนินงานของกองทุนในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็น การสรุปผลตอบแทน ความเสี่ยงการลงทุน การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทน และวัดอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบในเชิงของทรัพย์สิน รวมไปถึงการดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนและการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างกองทุน จะช่วยเสริมให้การจัดพอร์ตการลงทุนและการสับเปลี่ยนกองทุนมีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีดเจอร์พิเศษ Wealth Planning ที่จะช่วยวางแผนสร้างความมั่งคั่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้าอีกด้วย

“เจนเนอราลี่ ได้เริ่มใช้ GENWEALTH ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา กับฝ่ายขายช่องทางธนาคารเกียรตินาคินทั่วประเทศ  โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน และอัพเดทเท่าทันสถานการณ์การลงทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ว่าเราได้คัดสรรกองทุนที่มีคุณภาพพร้อมทั้งมีเครื่องมือที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยมืออาชีพที่คอยดูแลให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวภายใต้กรมธรรม์ยูนิตลิงค์  ทั้งนี้เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม GENWEALTH ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต” นายบัณฑิต กล่าว

ด้วยจุดเด่นในหลายๆด้านของแพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบกับความเชี่ยวชาญของผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อประกันยูนิตลิงค์ได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในระยะยาวอีกด้วย ปัจจุบันเจนเนอราลี่ มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้แก่ “เคเคเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค์” แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (KKGEN  Wealth  Invest Link (SP)) และ “เคเคเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์” แบบชำระเบี้ยประกันภัย 3 ปี  (KKGEN Wealth Protect Link (3P)) เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอิสระในการวางแผนการลงทุนและรับผลตอบแทนในระยะยาวควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต

  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2XqE4EH หรือติดต่อที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ โทร. 02 165 5555