เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ใส่ใจดูแลสังคมนำทีมพนักงานมอบความสุขและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี

เมื่อเร็วๆ นี้  นางสาว กนิษฐศรี  ทองสมุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย นำทัพพนักงานสานต่อความดีดูแลสังคมภายใต้ค่านิยมขององค์กร “Live the community”  เจนเนอราลี่ ใส่ใจดูแลสังคม ร่วมมอบความสุขและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม  พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมร้องเพลงและทำกิจกรรมร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเอง

เจนเนอราลี่ยึดมั่นในการดูแลและใส่ใจสังคม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ถูกนำมาปฎิบัติในกลุ่มเจนเนอราลี่ทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้จึงเจนเนอราลี่จึงมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืนในทุกๆ ชุมชนที่เจนเนอราลี่ดำเนินธุรกิจอยู่