เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบเงินบริจาคจากแคมเปญ Hold Your Breath แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

 

กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย นำโดยคุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ คุณกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ และคุณช่อฟ้า ยุกตะนันท์ พร้อมทีมศิลปินดารา มอบเงินบริจาคจากแคมเปญ Hold Your Breath เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  และผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ