วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจนเนอราลี่ ประจำประเทศไทย (แถวยืนลำดับที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐศรี  ทองสมุย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร(แถวยืนลำดับที่ 1 จากซ้าย)  นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า (แถวยืนลำดับที่ 1 จากขวา) นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เนื่องใน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20” โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (แถวยืนลำดับที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย