เจนเนอราลี่ ประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ Insurtech รับมือดิจิทัลเวฟ ในยุค Insurance 4.0

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Let’s Grow Together ในหัวข้อ “Insurtech การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจประกัน” เพื่อตอบโจทย์ Digital era โดยได้รับความสนใจจากบริษัทนายหน้า และตัวแทนขายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบจากสำนักงาน คปภ. และคุณ จักรพงษ์ คงมาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท Moonshot ผู้เชียวชาญด้าน Digital PR Strategy ของเมืองไทย  ร่วมให้ความรู้และแชร์มุมมองทางด้านการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย

และในโอกาสเดียวกัน คุณกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นมอบรางวัลให้แก่บริษัทนายหน้าและตัวแทนขายที่ทำยอดสูงสุดประจำเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 อีกด้วย