สัมภาษณ์ Philippe Donnet – Group CEO, Generali โครงการ Be Bold For Inclusion ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

  • ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมีความหมายอย่างไร

ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าและการเคารพซึ่งกันและกัน คุณไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและได้รับการเคารพ ภายใต้แผนของ Generali 2021 เราตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมีกำไร, สร้างนวัตกรรม, ย้ำบทบาท Life-time partners กับลูกค้าของเรา  เพราะเราต้องการดูแลชีวิตและความฝันของพวกเขา การจะทำจะทำเช่นนั้นได้ เราต้องมีคนที่ใช่ คือมีทักษะที่ใช่ มีทัศนคติ มีความคิด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม จุดแข็งของเราคือบุคลากร เราดูแลพนักงานในแบบเดียวกับที่เราดูแลลูกค้าของเราเหมือนกับทุกๆบริษัท เรากำลังสะท้อนภาพสังคมที่เราอยู่ ซึ่งสังคมก็มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ลองคิดดูว่าเราดำเนินธุรกิจอยู่กว่า 50 ประเทศ นั่นทำให้เรามีความแตกต่างหลากหลายแค่ไหน เรามาฉลองให้กับความแตกต่างหลากหลายของเรา ที่จะทำให้เราแข็งแกร่งไปด้วยกัน

  • เราจะใช้มาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมใดในการ “ยกระดับ” ความแตกต่าง ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

กุญแจสำคัญข้อแรก คือ การสนทนา เราต้องฟังสิ่งที่คนอื่นพูด นี่คือเรื่องที่เราเน้นย้ำในโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้เรายังจะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเร่งด่วนสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษ เราจะยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ เราต้องการสร้างความตระหนักรู้ มันไม่ใช่ความบังเอิญที่เรากำลังจัดกิจกรรม “Be Bold For Inclusion” วันนี้ในทุกประเทศทั่วโลก กล่าวง่ายๆก็คือ เราต้องการผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เรามีเป้าหมายในการสร้างความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมที่ชัดเจน และเราก็จะติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เราต้องการปรับปรุงการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนมีความเท่าเทียม และส่งเสริมวิธีการทำงานอย่างชาญฉลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกคน

  • กว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรของเราทั่วโลกเป็นผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงไม่กี่คนนักในตำแหน่งอาวุโส คุณมีความความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

เราต้องการเห็นผู้หญิงในงานบริหารระดับสูงมากขึ้น เราจึงต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงเติบโตและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

เราลงทุนในจุดนี้อย่างมากเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการฝึกสอนต่างๆ

  • ฝากข้อคิดอะไรเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

เราสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและพนักงานของเรา พวกเขาทั้งคู่ต้องรู้สึกมีคุณค่าสำหรับความสำเร็จระยะยาวในทุกๆวัน เราต้องแสดงออกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านพฤติกรรมของพวกเราทุกคน

 

Philippe Donnet

Group CEO, Generali