KKPGEN GLOBAL HEALTH SOLUTION

          เจนเนอราลี่ จับมือเกียรตินาคินภัทร เขย่าตลาดประกันไฮเอนด์ เปิดตัว  “เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น” เจาะฐานลูกค้าเวลธ์ ชูแผนประกันชีวิตและสุขภาพระดับไฮพรีเมี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการปัญหาด้านสุขภาพของผู้เอาประกัน ครอบคลุมการรักษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก กับความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของลูกค้าให้ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเฉลี่ย 8-10% ทุกปี ขณะที่แนวโน้มคนไทยมีความใส่ใจด้านสุขภาพ และวางแผนด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์โรคร้าย โรคระบาดใหม่ ก็เป็นปัจจัยหนุนให้มีความตระหนักถึงการวางแผนรักษาพยาบาลไว้ล่วงหน้า

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จึงได้ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) พัฒนาแผนประกันชีวิตและสุขภาพระดับไฮพรีเมี่ยม “เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น” (KKPGEN GLOBAL HEALTH SOLUTION) ผลิตภัณฑ์ที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง ครอบคลุมการรักษาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก ค่าใช้จ่ายสำหรับการคลอดบุตร ทันตกรรม การรักษาด้านสายตา รวมไปถึงการรับวัคซีนและการตรวจสุขภาพประจำปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือเคลื่อนย้ายจากประเทศนั้น ๆ กลับมายังประเทศไทย การเดินทางไปรักษายังประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

สำหรับแผนความคุ้มครอง มีให้เลือกถึง 7 แผน โดยแบ่งตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ และมีอาณาเขตความคุ้มครองให้เลือก ดังนี้  1.ประเทศไทย 2.ทวีปเอเชีย(รวมถึงออสเตรเลีย) 3. ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และ 4.ทั่วโลก ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามแผนที่สมัคร โดยสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท

 ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ Wealth Management ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรมากว่า 20 ปี เป้าหมายหลักของลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งสูงในการมาใช้บริการวางแผนทางการเงินก็คือ การสร้าง financial well-being ซึ่งหมายถึงการบริหารทางการเงินเผื่อลดความกังวลของชีวิต ซึ่งในแง่นี้ ผลิตภัณฑ์เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก เพราะหากพิจารณาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งสูง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจต้องเดินทางไปทำงานหรือไปเยี่ยมบุตรหลานที่เรียนอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ๆ แล้วมีความเสี่ยงของการต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างที่เดินทาง หรือต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาโรคบางอย่างที่ยังไม่มีในเมืองไทย การที่มีประกันชีวิตและสุขภาพที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงเหล่านี้แบบครอบคลุม ทำให้เกิดความสะดวก ลดความกังวล และง่ายต่อการวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบ ไม่เกินความคาดหมาย ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะการรักษาโรค แต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ทันตกรรม หรือการคลอดบุตร การบริหารรายจ่ายเหล่านี้ ย่อมถือได้ว่ามีความคุ้มค่า ทั้งในแง่ตัวเงิน และความสะดวกสบายที่จะได้รับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพภูมิอากาศ การเมือง หรือโรคระบาดในหลายภูมิภาคทั่วโลกจนความไม่แน่นอนมีอยู่สูง ผลิตภัณฑ์เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น น่าจะเป็นคำตอบของหลายความกังวลได้อย่างลงตัว”

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2CLnvu4 หรือติดต่อที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทร. 02 165 5555