ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ เจนเนอราลี่มอบหมวกนิรภัยให้กับเยาวชน

กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์  โดยนางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า ( ที่2 จากขวา) ตัวแทนมอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนใน “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ( ที่3 จากขวา) ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)