มอบค่าสินไหมทดแทน สวัสดิ์คุ้มครอง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 คุณสุทธิกานต์  นกทอง ตัวแทนจาก บมจ.ศรีสวัสดิ์ (ที่ 2 จากทางขวา) เข้ามอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ คุณสมัย  สมานใจ ที่ศรีสวัสดิ์ สาขาเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

โดยมี คุณชัชพงษ์ พงประดิษฐ์ ผู้แทนจาก บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อชำระสินเชื่อคงค้างแทนผู้เอาประกันภัย และเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประโยชน์รอง

* ซื้อแผนประกันภัย ติดต่อสาขาศรีสวัสดิ์ใกล้บ้าน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

* นายหน้าประกันชีวิต: บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด