แคมเปญและโปรโมชั่น

อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมใหม่

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ไม่พบกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ความเคลื่อนไหวของเจนเนอราลี่

สัมภาษณ์ Philippe Donnet – Group CEO, Generali โครงการ Be Bold For Inclusion ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม

บทความพิเศษจากคุณ Isabelle Conner, Group Chief Marketing Officer ส่งถึงชาวเจนเนอราลี่ทุกท่าน เพราะคุณคือส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์เจนเนอราลี่

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

Image