เช็คค่าเบี้ย
ปี

เจอ จ่าย จบ ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินล้านไว้รักษา
รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย

จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง GenCancer

จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง
GenCancer

ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อนทันทีสูงสุด 4 ล้านบาท รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย*

รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน)

เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งคุณก็ยังทำได้หากพ่อ แม่ปู่ย่าตายาย เคยเป็นหลังอายุ 50 ปีขึ้นไป

เลือกแผนประกันที่ตรงใจ จากตัวเลือกถึง 3 แผน
หมายเหตุ : เบี้ยเริ่มต้นที่อายุ 16 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดและผลประโยชน์
พบโรคมะเร็งท็อปฮิตของผู้ชาย รับเพิ่มอีกเท่า!
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก เฉพาะที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุช่องปาก (ไม่รวมริมฝีปาก) ลิ้น เหงือก กราม หรือต่อมน้ำลาย และมะเร็งหลอดคอ
การตรวจวินิจฉัยซ้ำ
รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
ขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องเจนเนอราลี่ ประกันภัย
ไทยแลนด์

ประกันอันดับ 1 จากอิตาลี

ดูแลคุณด้วยบริการมาตรฐานระดับโลก ที่มอบความคุ้มครองมาแล้ว 180 ปี

ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีความชาญฉลาดที่สุดในโลกในปี 2558 จากการจัดอันดับ "50 Smartest Companies 2015" ของ MT Technology Review

บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ประเทศไทย) มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำรองตามกฏหมาย 597% (เงินทุนสำรองฯ ขั้นต่ำตามการกำหนดของ คปภ. อยู่ที่ 140%) ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ลูกค้ากว่า 200,000 คนทั่วประเทศ ไว้ใจเลือกประกันสุขภาพเจนเนอราลี่

บริการโทร สอบถาม แนะนำรายละเอียดแพทย์ผู้เชียวชาญ และโรงพยาบาลในเครือข่ายการรักษามะเร็ง สำหรับความคุ้มครองการตรวจวินิจฉัยซ้ำ สอบถามข้อมูลรายละเอียดตลอด 24 ชม. 7 วัน.

เงื่อนไขการรับประกันภัย
*บริษัทจะจ่ายผลประโยขน์ตามจำนวนเงินเอาประกัน กรณีที่รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งสำหรับประเภทโรคมะเร็งที่กำหนดไว้ 2 เท่าตามที่ระบุในกรมธรม์
  • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • เงื่อนไขการใช้สิทธิทางภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ) แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) และเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดต่อไปภายหลัง
  • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง