GEN AGENCY

ระบบบริการด้านงานขายและบริการข้อมูลต่างๆ สำหรับตัวแทนประกันชีวิต เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน งานขาย การบริการลูกค้า ที่รวดเร็วและมีคุณภาพ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ โดย Gen Agency มีบริการดังต่อไปนี้
• Generali E-Proposal (Sale Illustration)
• Gen Biz
• Do Not Call


Generali E-Proposal
ระบบที่ให้บริการด้านงานขาย ที่ตัวแทนสามารถนำเสนอแบบประกันให้กับลูกค้าได้อย่างละเอียด รวดเร็ว ว่องไว และแม่นยำ เสมือนตัวแทนมีเอกสารงานขายทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้นำเสนอลูกค้า เพียงปลายนิ้วสัมผัส เข้าระบบ Click

 


Gen Biz
ระบบที่ให้บริการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกันลงทุน (Unit Linked) ที่ตัวแทนสามารถเข้าระบบเพื่อวางแผนงานขายกรมธรรม์ฉบับพิเศษนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เข้าระบบ Click


Do Not Call
ระบบที่ให้บริการฐานข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพงานขาย และความพึงพอใจของลูกค้า เข้าระบบ Click