ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

ชำระกับตัวแทนบริษัท

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้


ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ เจนเนอราลี่

ท่านสามารถนำใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย(ถ้ามี) มาแสดงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ แผนกการเงิน ชั้น 16 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. ชำระด้วยเงินสด
2. ชำระด้วยเช็คส่วนบุคคล เช็คธนาคาร และดราฟท์ 
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต


ชำระผ่าน Bill Payment

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันเป็นแบบราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี สามารถนำ “ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ไปชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่

 • ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post

paypost

 • เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์

logo_bank

 • เอไอเอส ช้อป และร้านเทเลวิช
 • จุดบริการ แคชเชียร์ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ:

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เอไอเอส ช้อป ร้านเทเลวิช และจุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์เอ็มเปย์ สเตชั่น รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (ไม่เกิน 49,000 บาท/ รายการ)

2. ชำระผ่าน ATM
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่นผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

logo_bank

3. ชำระผ่าน Internet Banking
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่นผ่านบริการ Internet Banking ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

logo_bank

4. ชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถชำระโดยวิธีการหักจากบัญชีธนาคารโดยตรง (Direct Debit) โดยมีธนาคารที่เปิดให้บริการ สำหรับช่องทางดังกล่าว ดังนี้

logo_bank-2

วิธีการชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ โดยใช้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

 • เจ้าของบัญชีเงินฝาก สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติด้วยตนเอง ดูวิธีสมัครสำหรับประกันชีวิต หรือ ดูวิธีสมัครสำหรับประกันภัย
 • เจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ให้ความยินยอมลงนาม (ให้ตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร) และกรอกข้อมูลในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมเซ็นรับรองหน้าสำเนาบัญชีเงินฝาก บริษัทฯ จะเริ่มหักบัญชีได้ก็ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีแจ้งอนุมัติการหักบัญชีแล้วเท่านั้น
 • หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากทำการสมัครตามขั้นตอน “การสมัครยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติที่เครื่อง ATM” (ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ลูกค้าสามารถนำใบสลิปที่ออกจากตู้ ATM ส่งมายัง แผนกรับเบี้ยประกันภัย บริษัท เจนเนอราลี่ สำนักงานใหญ่ ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้
 • E-Mail : Info@generali.co.th
 • Fax: 02-666-9888 (แล้วโทรยืนยันที่หมายเลข 1394)
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 20:00 น. วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.
 • ไปรษณีย์: แผนกรับเบี้ยประกัน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • การชำระโดยวิธีนี้ จะถือเป็นการชำระที่สมบูรณ์ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีแจ้งอนุมัติการหักบัญชี ตามรอบการตัดบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะแจ้งให้ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีตามรอบ ดังนี้
 • รอบวันที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันที่ 16 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 16 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันสิ้นเดือน ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันสิ้นเดือน ของเดือนนั้นๆ

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยโดยบัตรเครดิตของ Visa หรือ Master Card โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

ชำระด้วยเครื่องอัตโนมัตที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เจนเนอราลี่

 • เจ้าของบัตรเครดิต (ผู้เอาประกัน หรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน) นำบัตรเครดิตพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง (สามารถใช้ได้ทั้งกรณีงวดแรก และงวดต่อ) มาติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของบริษัทฯ
 • สำหรับผู้เอาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรูดบัตรเครดิต

ชำระโดยใช้หนังสือยินยอมให้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต

 • เจ้าของบัตรเครดิต (ผู้เอาประกัน หรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน) ลงนามกรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมฯ นำส่งพร้อมสำเนาบัตรเครดิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรเครดิต
 • การชำระโดยวิธีนี้จะถือเป็นการชำระที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัตร ได้แจ้งอนุมัติการใช้บัตรต่อบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับผู้เอาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรูดบัตรเครดิต

ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ GenPay

ให้ทุกการจ่ายเบี้ยประกันเป็นเรื่องง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถจ่ายเบี้ยประกันออนไลน์ได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คลิก
 • เข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Generali 365 คลิก

สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ทั้ง 2 ประเภท

 • จ่ายเบี้ยงวดแรก เพื่อใช้สำหรับสมัครทำประกัน
 • จ่ายเบี้ยงวดต่อ (เบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ปีที่ 2 ขึ้นไป)

ดูขั้นตอนการชำระเบี้ยประกันออนไลน์โดยละเอียดได้ที่นี่ คลิก

รองรับการชำระเงินทางออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต และ Internet Banking

 • ทุกบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Visa และ MasterCard (เฉพาะธนาคารในประเทศไทย)
 • บัตรเดบิตที่ที่มีสัญลักษณ์ Visa และ MasterCard  ของ 5 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี และ บัตร KTC
 • Internet Banking ของ ธนาคารกสิกรไทย สำหรับ ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงเทพ (เปิดให้ใช้งาน 2018)

กรมธรรม์ที่สามารถชำระผ่านระบบ GenPay ได้

 • กรมธรรม์ประกันชีวิต และ กรมธรรม์อุบัติเหตุ (PA Life)

ดูขั้นตอนการชำระเบี้ยประกันออนไลน์โดยละเอียดได้ที่นี่ คลิก


ติดต่อสอบถามข้อมูล
GENERALI CARE CENTER 

โทร:               1394 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก
Mobile Application: Generali 365 (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Andriod และ iOS) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชั่น 5 และ iOS 9.0 ขึ้นไปเท่านั้น