กรอกเลข Policy ผิด นำเลขประกันกลุ่มไปกรอกในช่องเลขประกันส่วนบุคคล

ติดต่อ Call Center  เพื่อยืนยันตัวตนและแก้ไขข้อมูล

GENERALI CARE CENTER
โทร 1394
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 20:00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.