ชำระเบี้ยแล้วแต่ Point ไม่เข้า

ตามปกติแล้ว Point จะอัพเดทหลังจากวันชำระเบี้ย 15-30 วัน

หมายเหตุ:

  • ควรตรวจสอบรายชื่อกรมธรรม์ที่ได้รับคะแนนก่อน ที่นี่  เนื่องจากกรมธรรม์บางประเภทไม่ได้เข้าร่วมรายการกับ Generali 365
  • ในกรณีที่เกินระยะเวลา 15-30 วันแล้วคะแนนยังไม่อัพเดทให้ติดต่อ Call Center 1394