ในสถานการณ์แบบนี้ หากยังไม่ได้รับบัตรประกันสุขภาพ หรือหากไม่ได้พกบัตรประกันสุขภาพเจนเนอราลี่ จะสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้หรือไม่

สำหรับผู้เอาประกันรายบุคคล และผู้เอาประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพได้เลย

เงื่อนไขการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพ
• เฉพาะผู้เอาประกันรายเดี่ยวและกลุ่ม สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูล บัตรประชาชนไว้กับทางบริษัทเจนเนอราลี่ เท่านั้น
• ใช้ได้เฉพาะการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายของเจนเนอราลี่เท่านั้น

สอบถามข้อมูลความคุ้มครองรายละเอียดกรมธรรม์
ประกันกลุ่ม ฮอตไลน์ โทร 089-499-6918 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันรายบุคคล ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1394