ไม่เห็นกรมธรรม์ ระบบแจ้งว่าหมายเลขบัตรถูกใช้ไปแล้ว

ติดต่อ Call Center  เพื่อยืนยันตัวตนและแก้ไขข้อมูล

โทร 1394 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 20:00 น. และวันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.)