ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์

ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Website 

  1. เข้าสู่ระบบ Generali 365 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ คลิก
  2. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Generali 365 (สำหรับผู้ที่เคยสมัคร Generali 365 มาก่อนหน้านี้ สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน และ OTP เป็น Password เข้าใช้ได้ทันที)
  3. ยืนยันข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ด้วย ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด
  4. คลิกเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการดาวน์โหลดใบลดหย่อนภาษี
  5. คลิกปุ่ม “ขอใบลดหย่อนภาษี” เพื่อ Preview
  6. ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์ได้ทันที

คลิก เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Website