ต้องการเปลี่ยนอีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังคงอยู่ในระบบ แอปพลิเคชั่น Generali 365 เวอร์ชั่นล่าสุด ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับใช้งาน Generali 365 ได้ด้วยตัวท่านเอง

คงมีแค่ หมายเลขบัตรประชาชน, Username และPolicy No. ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ต้องทำการติดต่อ Call Center เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการแก้ไขเท่านั้น